mapa

Kraj: Ústecký
Okres: Litoměřice
Katastrální území: Litoměřice

GPS: 50°32'11.463"N, 14°7'47.278"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 14183/5-1746Litoměřice

V severním nároží městského opevnění města Litoměřic se nalézají zbytky královského hradu. Hrad nechal spolu s městem postavit Přemysl Otakar II.

Nahradil původní opevnění na Dómském návrší. Hrad měl téměř čtvercovou dispozici. Na straně oproti městu byl opevněn příkopem a snad i parkánem. V nárožích stály věže, dvě čtvercové v jižních nárožích a okrouhlá v severovýchodním nároží. Čtvrtá věž v severozápadním nároží se předpokládá. Z fortifikačního hlediska by zde byla více než potřebná. V západní části stál po celé straně palác s prevétem na vnější straně. Další křídlo se předpokládá na jižní straně. Další stavby obklopovaly nádvoří i ze zbývajících stran, neboť při přestavbě hradu za Karla IV. v průběhu 3.čtvrtiny 14.století musel být nový palác postaven při severním zdi z venkovní strany. Tento palác je velmi mohutný, plochostropý a dochoval se dodnes.

V průběhu 15.století hrad zpustl. Areál byl využíván především k hospodářským účelům. Roku 1655 areál vyhořel a roku 1787 byly zbylé části přestavěny na pivovar.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika