mapa

Kraj: Karlovarský
Okres: Sokolov
Katastrální území: Loket

GPS: 50°11'13.441"N, 12°45'14.707"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 37603/4-660Loket

Hrad a opevněné město pod ním se rozkládají na výrazném žulovém masívu, kvůli jeho neprostupnosti jej řeka Ohře obtéká ze tří stran. Díky této charakteristické smyčce se která hradu i městu říká Loket.

Archeologické nálezy hradištní keramiky připouštějí přítomnost Slovanů v Lokti již od 9. století, případné hradiště však není doloženo. Za nejstarší objekt v areálu hradu bývá považována románská rotunda, odkrytá ve hmotě severního paláce. Jednalo se o válcová rotundu s apsidou na východní straně, postavenou ze žulových kvádrů. Postavena byla patrně ve 3.čtvrtině 12.století.

Při stavbě hradu musel být rozeklaný skalní výchoz rozšířen a zarovnán. Nejstarší fáze hradu je bergfritová dispozice s věží na nejvyšším skalním výchozu, dodnes tvořící dominantu hradu. Z této doby pochází také palác (tzv. Markrabský) a románský kostel v místě dnešního kostela sv.Václava. Od přelomu 12. a 13.století dochází k budování královského hradu s obvodovou zástavbou. Románské prvky jsou kromě věže doloženy i v severním paláci, objeveny byly také románské základy v Markrabském domě. V křídle u věže, v hejtmanství a ve východním paláci byla nalezena románská hradba zesílená věžicemi. Věžice jsou dodnes částečně dochovány. Pozdně románské až raně gotické je ohrazení rotundy, která plnila funkci hradní kaple asi až do 15.století. Výrazná přestavba se udála ve 2.polovině 13.století. Posilovány bylo i opevnění, které se částečně dochovalo dodnes. Další přestavby hradu proběhly před koncem 14.století. Za husitských bouří byl hrad několikrát dobýván. V roce 1473 hrad s vyjímkou Markrabského domu vyhořel. Na konci gotiky a v renesanci byl hrad upravován, aby dosahoval dobového komfortu. Poté co hrad získalo do majetku město, byl pouze stavebně udržován. V roce 1621 byl Loket dobyt bavorským vojskem, podruhé se tak stalo v roce 1931 po tříměsíčním dobývání. Císařským nařízením z roku 1663 byl Loket zařazen mezi hraniční pevnosti Čech, což způsobilo posilování jeho obranyschopnosti. Roku 1725 vyhořel Markrabský palác, poté byl objekt upraven na městskou sýpku.

O novém využití hradních budov se začalo jednat roku 1788. Loketský magistrát podal návrh na přestavbu části starého hradu na městské vězení. V roce 1797 začala realizace přestavby a byla dokončena až roku 1822. Jako věznice hrad sloužil do roku 1949.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika