mapa

Kraj: Jihomoravský
Okres: Blansko
Katastrální území: Louka

GPS: 49°31'55.133"N, 16°25'52.445"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 29537/7-533Louka

Zříceniny hradu na kopci Hradisko nad vsí Louka nedaleko Olešnice. Hrad je poprvé zaznamenán v zápise do zemských desek z roku 1360. Podle archeologických nálezů lze počítat s jeho výstavbou již na konci 13.století.

Hrad zaujal celý vrchol kopce s výchozem skály. Jádro dosahuje rozměrů 62x27m a hlavní patrně věžovitý palác stál na nejvyšším bodě v místě skalky, jejíž vrcholové plató dosahuje rozměrů 16x15m. Na okraji skály se dosud udržely fragmenty zdiva. Směrem k východu se připojovaly další budovy po celé délce severní strany podlouhlého vrcholu kopce. Jejich vnější stranu tvořila až 1,5m široká hradba. Dodnes se dochoval valeně klenutý sklep jedné z budov a část obdobného sklepa vedlejší budovy. Zastavěna byla i jižní dlouhá strana, kde lze dnes identifikovat jednu dvouprostorovou budovu. Vnější hradba jižního křídla se téměř nedochovala, lépe je na tom nádvorní strana, ze které vybíhají minimálně dvě příčné zdi. Přízemí bylo valeně klenuté, což dokazují dochované výběhy kleneb. Mezi křídly se rozkládalo úzké nádvoří, které na východní straně uzavírala hradba s bránou. Vedle brány se na jižní straně nacházela okrouhlá, 7m v průměru velká, před hradbu vystupující věž. Celek obíhá mohutný příkop v vnějším valem. Příkop dosahuje až 27m šířky (východní strana), většinou je široký 16-22m. Okolo skály je toto opevnění zdvojeno ještě vnitřním příkopem a valem s širokou korunou. Tato vnitřní fortifikace obklopuje skalisko zhruba ze 2/3.

Na hradě se snad stavělo ještě v 16.století. Roku 1521 byl podle písemné zprávy ještě obyvatelný, K roku 1560 se zmiňuje již jako pustý


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika