mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Nymburk
Katastrální území: Lysá nad Labem

GPS: 50°12'11.939"N, 14°50'0.735"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 21770/2-1868Lysá nad Labem

Hrad přestavěný na zámek na návrší ve stejnojmenném městě. Lysá nad Labem se připomíná již roku 1037, jednalo se ale o hradiště, jehož lokalizace je stále neznámá.

Hrad byl na návrší postaven před rokem 1291. Zaujal nevýrazný vrchol návrší, i když výhodnější by byla poloha o kus jižněji na výrazné terénní hraně. Původní terénní konfigurace však mohla být výrazně jiná než současná.

Hrad obíhal již dávno zasypaný příkop. V severovýchodním nároží do něj podle geofyzikální prospekce mohla vstupovat okrouhlá věž nebo bašta. Jižně od nároží se patrně nacházela čtverhranná vstupní brána. Dále na jih se nacházel kruhový objekt, zaznamenaný na císařském otisku jako zahradní úprava. Mohlo se jednat o věž. Zachycena byla i obvodová hradba a parkán před ní. Hrad byl poškozen za husitských válek. Na přelomu 15. a 16.století byl přestavován.

Roku 1558 vyhořel a poté přestavován až do konce století na renesanční zámek. Za 30-ti leté války byl opět vydrancován. Od roku 1696 ho radikálně přestavěli. Dnešní podobu získal při přestavbách v 18. a 19.století. Celé jeho okolí bylo parkově upraveno a vznikla zde i francouzská zahrada. Tyto úpravy změnily terénní podobu celé plochy.

Gotické zdi obsahuje dnešní severozápadní zámecké křídlo. V nádvorní fasádě západní fasády se nalézá část ostění gotického okna. Snad gotické jsou i sklepy v jižní části areálu. Pod jihovýchodní částí byl geofyzikální prospekcí zachycen pozdně gotický suterén. Na západní a jižní straně zámku se nachází terasa, která má v nároží okrouhlý baštovitý útvar, její jádro může být také středověkého původu.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika