mapa

Kraj: Zlínský
Okres: Zlín
Katastrální území: Malenovice u Zlína

GPS: 49°12'12.470"N, 17°35'58.536"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 35352/7-1880Malenovice

Dochovaný hrad složitého stavebního vývoje se nachází na nevýrazném ostrohu v obci Malenovice ve východním cípu Zlína.

Hrad zaujal skalnatý cíp klesajícího ostrohu vybíhajícího z návrší Skalka nad potokem Baláš. Strmé srázy vymezují staveniště od jihu a západu. Mírnější svah se nachází na severní straně, naopak stoupající terén lemuje hrad na východě. Stavba hradu započala patrně po roce 1356 a nahradila starší tvrz. Koncem 14.století byl hrad patrně poměrně malý. Oválné staveniště vymezoval do skály vysekaný příkop podél severní a východní strany. Na východní straně se tyčila hranolová věžovitá stavba, za kterou podél jižní strany jádra navazoval obdélný palác a za ním stál ještě jeden menší podlouhlá budova. Zbytek jádra lemovala obvodová hradba. Jiná zástavba z této epochy není známa.

V roce 1427 hrad dobylo vojsko sirotků a na hradě způsobili značné škody. V průběhu 2.poloviny 15.století byl hrad výrazně přestavěn. Odbourána byla čelní věžovitá stavba a na nejlépe chráněné západní straně bylo vystavěno nové palácové křídlo, které podél obvodu vedlo i na severozápadní straně. Vstup na severozápadě zajistila branská věž. Kvůli eliminaci nebezpečí z východní stoupající strany došlo k vybudování mohutného valu předhradí, který měl nést hlavní tíhu obrany. Ten vede od jihu obloukovitě podél východní a severní straně. Západní část východní strany později zanikla. Val na vnější straně doprovázel do dneška patrný příkop. V odstupu zhruba 65m se nachází ještě jeden příkop (pokud nejde o zbytek úvozové cesty), který mohl plnit funkci přihrazené plochy pro umístění menší vojenské posádky. Nebezpečnou výšinu nad hradem zajistilo předsunuté opevnění kruhového tvaru, které se přibližně z poloviny dochovalo do dneška ve vzdálenosti 170m od koruny valu předhradí. Tato pevnůstka se skládala z vnitřní kruhové plošiny vymezené obvodovým příkopem a vnějším náspem. Její jižní polovina padla za oběť těžbě kamene. Někdy se vykládá i jako pozůstatek obléhacích prací, její umístění a podoba, včetně toho, že nejlépe je opevněna oproti ploše návrší ale dovolují předpokládat spíše funkci předsunutého opevnění. Na hradě se stavělo i v pozdní gotice, kdy vznikla především rozměrná kuchyně v severovýchodní části jádra při obvodové hradbě. U ní byly při hradbě postaveny další budovy.

Stavělo se i v době renesance, kdy došlo k výškovému sjednocení a výstavbě areálu na severním předhradí. Tehdy patrně zanikla západní část obvodového valu předhradí. Následné úpravy již nebyly výrazné, snad jen úprava pro muzeum po požáru v roce 1951 stojí za pozornost.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika