Mazanec

V severovýchodní části Žlutic, se nad starším, již zcela zaniklým hradem dochovaly zbytky druhého Žlutického hradu.

První zmínka o opevnění, na návrší nad starším hradem pochází z roku 1418. Brzy po stavbě došlo k přestavbě a poté je objekt označován jako hrad. Roku 1568 je hrad uveden jako zřícený. Kvůli rozvoji dělostřelby bylo nutno zajistit návrší nad Žlutickým hradem a severovýchodním cípem opevněného města.

Předsunutá bašta dostala oválný tvar o rozměrech zhruba 75x90m. Mohutný obvodový val se širokou korunou byl patrně již v době stavby z vnitřní strany obezděn, případně k němu přiléhala zástavba. Před valem nebyl vyhlouben příkop. V nejvyšším místě valu v severovýchodní části je val rozšířen a v prohlubeni, která se zde nachází jsou viditelné stopy zdiva, snad po věži či baště. V severním průběhu valu je na vnější straně patrná předprseň?. Východní strana opevnění je rozvezena. Vnitřní plocha je zcela zplanýrována výstavbou tří dnes zarůstajícéch hřišť.

mapa  

Kraj: Karlovarský
Okres: Karlovy Vary
Katastrální území: Žlutice

GPS: 50°5'37.094"N, 13°9'30.055"E


 

Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika