mapa

Kraj: Karlovarský
Okres: Karlovy Vary
Katastrální území: Žlutice

GPS: 50°5'37.094"N, 13°9'30.055"EMazanec

V severovýchodní části Žlutic, se nad starším, již zcela zaniklým hradem dochovaly zbytky druhého Žlutického hradu.

První zmínka o opevnění, na návrší nad starším hradem pochází z roku 1418. Brzy po stavbě došlo k přestavbě a poté je objekt označován jako hrad. Roku 1568 je hrad uveden jako zřícený. Kvůli rozvoji dělostřelby bylo nutno zajistit návrší nad Žlutickým hradem a severovýchodním cípem opevněného města.

Předsunutá bašta dostala oválný tvar o rozměrech zhruba 75x90m. Mohutný obvodový val se širokou korunou byl patrně již v době stavby z vnitřní strany obezděn, případně k němu přiléhala zástavba. Před valem nebyl vyhlouben příkop. V nejvyšším místě valu v severovýchodní části je val rozšířen a v prohlubeni, která se zde nachází jsou viditelné stopy zdiva, snad po věži či baště. V severním průběhu valu je na vnější straně patrná předprseň?. Východní strana opevnění je rozvezena. Vnitřní plocha je zcela zplanýrována výstavbou tří dnes zarůstajícéch hřišť.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika