mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Mladá Boleslav
Katastrální území: Podlázky

GPS: 50°26'10.185"N, 14°53'18.669"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 22007/2-1530Michalovice

Zříceniny hradu na ostrožně nad pravým břehem Jizery u Mladé Boleslavi. Hrad byl postaven místo staršího sídla na jižnější ostrožně na počátku 4.čtvrtiny 13.století.

Hrad sestával z předhradí a samotného jádra. Předhradí od ostrožny odděloval široký příkop. Zástavbu předhradí neznáme, do dnešní doby se zde dochoval jen malý fragment zdiva. Jádro od předhradí odděloval ještě širší příkop, přes který vedl můstek. V čele jádra hradu stál předsunutý úzký parkán a za ním velký okrouhlý bergfrit. Podlouhlé jádro obepínal od severu, východu a jihu velice široký parkán. S výjimkou severní strany byl přiložen nad hranu skály. V severozápadním nároží stojí k severu vysunutá malá čtverhranná věž, nejspíše se studniční funkcí. Parkán nevykazuje žádné stopy po zástavbě. Vnitřní část má podlouhle lichoběžný půdorys. V čele stojí mohutná věž zvaná Putna. V prvním a druhém patře je kopulovitě zaklenutá. Druhé a třetí patro spojuje v síle zdiva vedoucí schodiště. Jižní a východní stranu jádra vyplnil palác. Jižní stěna se dochovala až do výšky druhého patra. Palác vznikl ve čtyřech stavebních fázích.

V roce 1425 byl hrad dobyt husity. Po roce 1468 přestal být udržován a v roce 1513 se připomíná jako pustý. V 19.století byla hledači pokladů podkopána velká věž, v důsledku čehož se roztrhla a část se vcelku sesula o patro níž. Od té doby je fixována v charakteristické šikmé poloze.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika