mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Mladá Boleslav
Katastrální území: Mladá Boleslav

GPS: 50°24'31.105"N, 14°54'2.775"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 23171/2-1654Mladá Boleslav

Dochovaný přestavěný hrad v závěru ostrožny v Mladé Boleslavi. Hrad byl postaven na akropoli významného hradiště okolo poloviny 13.století.

Nejstarší podoba královského hradu není příliš známá. Archeologicky zachycené příčné zdivo v prostoru pozdějšího nádvoří je patrně pozůstatek hradby. Z románského zdiva byly zachyceny ještě dva fragmenty.

V polovině 14.století byl hrad radikálně přestavěn a z této přestavby se do dnešních dob dochovalo několik konstrukcí. Jistě této přestavbě přísluší nádvorní zeď zadního paláce a zdivo severovýchodního křídla. Zásadní přestavby přišly v pozdní gotice. V jihozápadní části, za palácem vznikla obrovská polygonální bašta (tzv. bollwerk) přilepená na skálu. Hradba je ukončena cimbuřím. Na počátku 16.století byl vystavěn nový palác a dvě k paláci navazující věže. Věže jsou o dvě patra vyšší než palác. Postavena byla i budova purkrabství. Podle dobových nákresů byl hrad silně opevněn oproti ostrožně, na které stálo k hradu přihrazené město.

Po roce 1548 byl hrad renesančně upravován. Roku 1555 vyhořel a následovala další přestavba. Hrad velmi utrpěl za třicetileté války. Od počátku 18.století sloužil a byl upraven jako kasárna a v letech 1752 - 83 byl pro tento účel výrazně upraven. Palác byl navýšen o jedno patro. Do dnešní podoby jej doformovaly úpravy z 19. a 20.století.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika