mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Benešov
Katastrální území: rač

GPS: 49°49'57.375"N, 14°42'3.838"E


součást Kulturní památky

Číslo rejstříku ÚSKP: 15999/2-121Mrač

Dochovaná tvrz, nově díky svým rozměrům a typu považovaná i za hrad, v obci Podmračí. První zmínkou je snad již predikát z roku 1356. Rozměrná tvrz byla postavena okolo poloviny 14.století, jen 100m od staršího opevnění.

Tvrz byla postavena na terénní hraně, nepříliš převýšené nad nivou Benešovského potoka. Sklon terénu chránil objekt nejlépe od západu. Z jihozápadu a jihu byl sklon pozvolnější a proto musel být zabezpečen příkopem s vnějším valem. Vstup vede od severovýchodu přes hospodářský dvůr a příkop. Hlavní opevnění spočívalo na mohutné obvodové hradbě, která je od plochy nádvoří vysoká 9m. Po celé délce je široká mezi 1,7 - 1,9m. Rozměrná plocha, kterou ohrazovala, má tvar nepravidelného obdélníka s různě zkosenými severními nárožími. Jediná dochovaná středověká stavba je velký palác na západě. Má obdélný tvar se zkoseným severozápadním nárožím. Byl postaven ve stejné stavební fázi jako hradba. Do jeho přízemí vedly dva samostatné vstupy s ostěním vyzdívaným z lomového kamene. Původní vnitřní členění není patrné. Objekt byl upravován v pozdní gotice, kdy vznikla nika se vstupem do hrázděného arkýře. Při úpravách paláce okolo poloviny 16.století byla obytná místnost upravena na sál.

Po roce 1598 ztratila tvrz rezidenční funkci a mezi léty 1709 - 20 byla přeměněna na sýpku, ovšem bez výraznějších stavebních zásahů. Kolem roku 1874 byl palác upraven na ubytovnu dělníků z kamenolomu, který odtěžil vedlejší hradiště. Byla upravena stávající okna a proražena nová. Interiéry byly přepříčkovány a k nádvorní straně paláce byly přistavěny pavlače a nové schodiště.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika