mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Nymburk
Katastrální území: Ostrá

GPS: 50°10'6.901"N, 14°55'8.763"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 19552/2-1835Mydlovar

Zříceniny hradu, zvaného též Kostomlaty, leží na pahorku v idundanci Labe, na jeho pravém břehu nedaleko Nymburka. Hrad byl založen nejspíše ve 2.polovině 14.století v místech staršího osídlení.

Hrad pro svou obranu využil blatnou polohu. Dispozice hradu je dvoudílná, předhradí zaujalo trojúhelnou plochu východně od hradu. Pahorek s jádrem je snad uměle nasypán, jeho dnešní velikost je způsobena především tím, že se jádro hradu zřítilo dovnitř své plochy. Obdélníkovité jádro hradu tvořila plášťová hradba, zaoblená v jižní části. Na severní vstupní straně má hradba ostré nároží a kousek pod severní hradbou se nachází rozměrná plošina. Vnitřní zástavba jádra není v terénu patrná, pouze v severní a jižní části jsou patrné prohlubeniny. Hradba byla stavěna téměř výhradně z cihel, jen v jádru zdiva jsou občas použity kameny.

V opevnění hrála důležitou roli voda. Jižní strana byla celá zavodněná. Západní a severní stranu opevnil valy a dva příkopy. Vnejší příkop probíhal od zavodněné jižní strany obloukovitě až k terase nad zavodněnou východní stranu. Vnitřní příkop doprovázený vnitřníl a částečně i vnějším valem je zalomen do pravého úhlu. Vnitřní val pokračuje na jihozápadě dále, stáčí se k východu a původně vedl asi až k vyvýšené plošině předhradí. Dlouhá severovýchodní strana předhradí končí nevysokou terasou k vodoteči (původně zavodněnému území). Jižní stranu chránila zavodněná plocha, ktará se napouštěla pomocí dochované hráze vybíhající z východního cípu předhradí.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika