mapa

Kraj: Jihočeský
Okres: Písek
Katastrální území: Myšenec

GPS: 49°13'26.501"N, 14°12'32.353"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 14195/3-2649Myšenec

Zřícenina hradu z velké části pohlcená zástavbou stejnojmenné obce. Jedinný jistý dochovaný písemný záznam pochází z roku 1273, kdy zde Přemysl Otakar II. vydal listinu. tento panovník byl patrně zřizovatelem hradu, který stavěla písecko-zvíkovská huť.

Hrad byl vybudován na z obranného hlediska nevýhodném místě, ve svahu pod vrcholem nevelkého kopce. Měl být patrně především reprezentačním objektemm chráněným blízkými královskými hrady.

Dispozice hradu byla čtvercová, dnes je celá plocha hradu je zastavěna vesnickou zástavbou. Nejlépe dochovala část hradu na severní straně, kde se nacházel podlouhlý palác s několika místnostmi. Na východním konci byl palác ukončen stavbou, která mírně ustupuje ze severního obvodu a byla přístupna velkým oknem. Snad se jednalo o kapli. Dobře se dochovala místnot s otopným zařízením a valenou klenbou v západní části paláce. Byla dostavěna až v další stavební fázi a sloužila k rozvodu tepla pro severní palác. Zdivo paláce bylo využito pro stavbu vesnických domků, na některých místech střepy zdiva hradu tuto zástavbu převyšují. Na severní straně před palácem probíhal parkán. Druhý palác se nacházel na jihu dispozice a část obvodové zdi se dochovala v jihozápadním nároží.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika