mapa

Kraj: Královehradecký
Okres: Náchod
Katastrální území: Náchod

GPS: 50°25'7.162"N, 16°9'42.837"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 40956/6-1462

 

Národní kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 269Náchod

Nad městem Náchod se tyčí stejnojmenný hrad, později přestavěný na zámek. Hrad podle výzkumů vznikl někdy před polovinou 13.století a brzy poté pod ním bylo založeno město. Předchozí osídlení se asi koncentrovalo v místech nazývaných Staré Město, poté od 14.století Starý Náchod. Město a hrad byly postaveny na důležitém strategickém bodě, nad zemskou stezkou.

Hrad zaujal jeden z výběžků členitého návrší nad nivou Metuje. Strmé svahy vymezovaly stanoviště ze všech stran s výjimkou strany severozápadní. Původní rozsah hradu byl výrazně menší, než je dnešní dispozice a měl zhruba hruškovitý tvar. Sestával z obytného paláce na západní straně, velké válcové věže o průměru 11m a hradby obklopující jedno nádvoří. Vstup do nádvoří vedl skrz věžovitou branskou budovu. Během 1.poloviny 14.století byl rozšířen o další nádvoří a došlo k jeho propojení s městem pomocí dvou z kopce sbíhajících hradeb. Palác byl prodloužen k jihu a opevnění doplnil parkán. Následovalo několik dalších přestaveb, při kterých byl hrad přestavován, z fortifikačního hlediska měla největší význam stavba čelní štítové zdi a výstavba podkovovité bašty na severovýchodní straně. Následovala pozdněgotická přestavba při které  byl opět rozšířen palác směrem k velké věži. Došlo k přeložení vstupu do vnitřního nádvoří a k posílení hradby předhradí o několik bašt. Předhradí bylo zároveň zvětšeno k severu a vstup do něj nově zajišťovala okrouhlá věž. Za husitských válek byl hrad obsazen husity, poté byl dobyt roku 1437 a následně v roce 1441. V roce 1457 jej dobyl Jiří z Poděbrad.

Následovaly renesanční úpravy a přestavby, při kterých byla vystavěna tzv. hodinová věž, arkády, šnekové schodiště u velké věže a celkové úpravy palácového křídla. Za třicetileté války hrad odolal švédskému útoku. Obranu posílily tři bastiony a unikátní torion na předhradí, který nahradil starší vstupní okrouhlou věž. Objekt byl postupně přestavován na zámek po čas celého 17. a 18.století. Dva z bastionů byly odstraněny a došlo k zasypání příkopu.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika