mapa

Kraj: Liberecký
Okres: Jablonec nad Nisou
Katastrální území: Lhotka u Zlaté Olešnice

GPS: 50°40'56.401"N, 15°19'21.008"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 32190/5-115Návarov

Zříceniny hradu na ostrožně nad soutokem Kamenice a potoka Zlatníka. Ostroh je ukončen skalními útvary, které se staly ideálním prostorem pro stavbu hradu.

Podle archeologických nálezů lze s jeho stavbou počítat v 1.polovině 14.století. První písemná zmínka přísluší až k roku 1365.

Hrad zaujal závěr ostrohu a jeho jádro bylo postaveno na vyvýšeném skalisku v jeho cípu. Mělo šestiboký tvar a oproti ostrohu stálo příčně. Nejstarší fázi přísluší obvodová zeď, která se dochovala na západní, přilehlé jihozápadní a na protější východní straně. Vstup zajišťovala kulisová brána, po které se v západní dochované části jižní obvodové hradby dochovala kapsa závory. Jádro prošlo složitějším stavebním vývojem. V jeho ploše jsou patrné zbytky dvou budov. Západní budova vyplňovala celou západní užší stranu dispozice. Dvě valeně hrotitou klenbou zaklenuté místnosti vznikly ve dvou fázích, z velké části se dochovaly dodnes. Budova na východě byla dvoutraktová, přičemž úzký severní trakt mohl vzniknout až později. Tato budova se dochovala jen částečně a není jasné kam až k západu vedla. Prostor jihozápadně od ní je velmi členitý a lze zde také předpokládat zástavbu přiloženou k obvodové zdi.

Pod jádrem, na sníženém stupni skaliska byl na západní straně zbudován příhrádek. Dochovala se po něm zeď, která vymezila 15x10m velkou plochu. Příhrádek přísluší nejstarší fázi hradu a pokud v té době hrad nedisponoval předhradím, mohl zastávat hospodářské a provozní funkce. Před linií jižní hradby jádra a příhrádku probíhal parkán a příkop, který je dnes na východní straně zasypán. Další obranná linie prochází jen kousek jižněji. Sestávala z kamenné hradby a příkopu. Hradba se dochovala mezi dvěma skalisky. Na západním rozměrném skalisku je malý fragment zdiva. Mohla zde stát věžovitá stavba, která by kontrolovala celý prostor západně před hradem. Příkop je opět ve východní části zasypán. Následuje předhradí beze stop po zástavbě.

Vnější obranné linie byla pravděpodobně postavena jako reakce na obležení a dobytí hradu v roce 1469. Tvoří ji hradba zpevněná dvěmi polookrouhlými, dovnitř otevřenými baštami. Hradba vybíhá od velkého skaliska na jihu směrem k severovýchodu. Zde stojí první bašta, hradba poté vede po skalním bradle a na jeho konci ji ukončuje druhá bašta. Před hradbou probíhá mohutný příkop, který obepíná i zmíněné skalisko na jihu a končí až u dalšího skaliska na západě, které na sobě neslo blíže neurčenou stavbu.

Hrad byl roku 1643 dobyt a obsazen Švédy, kteří z něj škodili okolí. Proto byl po jejich odchodu v roce 1644 zbořen.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika