mapa

Kraj: Královehradecký
Okres: Jičín
Katastrální území: Roveň u Sobotky

GPS: 50°30'2.956"N, 15°12'3.555"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 44748/6-2811Nebákov

Zaniklý hrad na ostrožně nad soutokem Žehrovky a jejího levobřežního přítoku. První z nemnoha historických zpráv o hradu pochází až z roku 1455. Jako pustý je připomínán k roku 1538. Výmluvnější jsou archeologické nálezy, které dovolují datovat vznik hradu do 1.poloviny 14.století a zánik požárem na konec 15. až počátek 16.století.

Hrad zaujal závěr klesající úzké ostrožny. Přístupná jihovýchodní strana je přetnuta mohutným šíjovým příkopem. za ním se nachází okrouhlá zarovnaná plocha. Patrně místo hlavní části hradu. Jedná vlastně o skalní útvar, který byl zarovnán do roviny a po stranách přitesán. Zarovnání povrchu bylo dosaženo tak, že na skálu byla postavena obvodová zeď a dovnitř navezena navážka. Na ploše byla poté excentricky postavena nejspíše hrázděná stavba. Ta měla patrně věžovitý charakter a k ní byl přistavěn přístavek. Zbytek plochy zastavěn nebyl. Schodiště zasekané do skály spojovalo tuto část hradu s úzkou vnitřní částí. V té se dochovaly pozůstatky dvou do skály zasekaných prostor. Terén se zde svažuje k zadní části hradu. Ta je oddělena příkopem a byla zbudována na skalním kupovitém útvaru. Pro dřevěnou stavbu, která zde stála byla přitesána skála, jsou zde patrné záseky i dražé.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika