mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Mělník
Katastrální území: Jestřebice u Kokořína

GPS: 50°26'48.129"N, 14°34'32.982"ENedamy

Zaniklý objekt na skalnatém ostrohu nad západní stranou Kokořínského dolu, pouhých 1,5km od hradu Kokořín. Písemné údaje o hradu nejsou zatím registrované žádné, snad kromě jednoho predikátu z roku 1408. Podle nečetných archeologických nálezů byla doba využití plochy v 13. - 14.století a posléze v 16. - 17.století.

Přirozená průrva dělí celý areál na dvě poloviny. Východní skalní blok na sobě nesl patrně hlavní budovu, po které se dochovalo podvalí o hranách délky 4m se základovým žlábkem. Na horní plošinu se přistupovalo skalní průrvou, která míjela tři do skály vytesané prostory. Dvě jsou plochostropé a jedna je valeně sklenutá. Do jedné světničky vede skalní portál. Přes průrvu byla patrně přístupná druhá, rozměrnější část celého objektu. Ta je od severní strany vydělena šíjovým příkopem. Na jejím vrcholu jsou také pozůstatky po zástavbě. Průrva mezi skalními bloky byla přemostěna.

Hrádek mohl fungovat jako předsunuté opevnění Kokořína. Na počátku 20.století byl areál zpřístupněn a pro toto zpřístupnění byly některé části až parkově upraveny (schůdky, zábradlí, můstky).


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika