mapa

Kraj: Plzeňský
Okres: Plzeň - město
Katastrální území: Nezvěstice

GPS: 49°38'27.495"N, 13°31'37.068"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 36598/4-401Nezvěstice

Pozůstatky vrcholně středověkého panského sídla se nacházejí ve východní části vsi v místech, kde se dodnes říká Zámeček. Tvrz je připomínána v roce 1379 (ves je poprvé zachycena k roku 1350) a zanikla pravděpodobně v průběhu 16.století.

Tvrz byla vystavěna na okraji terénní hrany, která na jižní straně klesá k toku Úslavy. Tvrzištní pahorek má dnes tvar oválu s délkou os přibližně 20 a 30 m. Vnitřní plocha je zplanýrovaná (parkové a zahradní úpravy) a nenese žádné stopy po zástavbě. Kolem vnitřní plochy se nachází příkop, který je porušen na severozápadní straně, kde je zasypán, aby byl vytvořen pohodlný přístup do vnitřního prostoru. Západní část příkopu je velmi mělká a zhruba uprostřed této části so ní proniká cesta, která vede od severu od vsi. Na jižní straně prochází tato cesta příkopem a na jihovýchodě se od něj odpojuje a probíhá dál k východu. Podél jižní a jihozápadní strany pahorku se v jeho dolní části z příkopu zvedá zeď, která obloukovitě lemuje pahorek a vytváří jeho taras. Zdivo na výšku dosahuje až 2 m. Tato zeď byla snad původně hradbou, která vymezovala plochu tvrze, dnes je však vícekrát dozdívaná a nedává příliš jasnou představu o jejím vývoji.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika