mapa

Kraj: Liberecký
Okres: Semily
Katastrální území: Vysoké nad Jizerou

GPS: 50°40'29.049"N, 15°26'48.383"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 27196/6-2572Nístějka

Zříceniny hradu na ostrožně zakončené skálou nad soutokem Jizery a Vysockého potoka. Založení hradu se předpokládá na konci 13.století až 1.polovině 14.století. V průběhu 2.poloviny 15.století hrad za neznámých okolností vyhořel a již nebyl obnoven. Jako pustý se uvádí v roce 1519.

Hrad má díky tvaru ostrožny protáhlý a úzký půdorys. Šíjový, do skály vysekaný příkop odděluje plochu hradu od zvyšujícího se hřebenu. Nad ním se tyčí torzo okrouhlého bergfritu, který zaujal nejvyšší místo hradu. Před věží ještě probíhala čelní hradba, ze které se dochoval malý fragment. V prostoru mezi hradbou a věží se nachází reliéfní pozůstatek brány a vedle ní rozměrná jáma.

Další část hradu se nachází na nižší plošině za věží, kde se nacházejí reliéfní pozůstatky a jáma. Zástavba zde byla patrně jen dřevěná. Stopy po obvodovém opevnění zde chybí. Tuto část hradu uzavírá skalka, za kterou se nachází do skály vysekaný příkop.

Ten opevňuje zadní část hradu, do které se vstupovalo z vrcholu skalky. Průchod podél skalky byl přehrazen částečně dochovanou příčnou hradbou. Zadní hrad byl celý zděný. V nejchráněnější poloze na úplném konci skály se nacházel dvouprostorový obdélný palác. V jižním a východním nároží byl opatřen opěrnými pilíři. Ty se spolu s jihovýchodním průběhem zdi částečně dochovaly dodneška. Podle archeologického průzkumu byl palác plochostropý a ve vyšších patrech měl jen po jedné místnosti. Před palácem se nacházelo malé nepravidelné nádvoří, opevněné po obvodu, ze kterého se vstupovalo do přízemí paláce. Do skály je zde také vysekána prostora považována dříve za cisternu, dnes spíše za obilnici.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika