mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Beroun
Katastrální území: Nižbor

GPS: 49°59'59.251"N, 14°0'0.641"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 16607/2-360Nižbor

Hrad přestavěný na zámek na ostrožně nad pravým břehem Berounky. Hrad založil Přemysl Otakar II. Poprvé se v písemně připomíná k roku 1265 pod jménem Misemburk.

Staveništěm hradu se stala klesající ostrožna nad ústím Habrového potoka do Berounky. Hrad měl dvoudílnou dispozici. Jeho přední část se nalézala výše než část zadní. V přední části stála v nároží subtilní okrouhlá věž, za kterou stála podlouhlá rozměrná budova. V zadní části hradu se původní situace dochovala lépe. Stranu nad Berounkou zaujal dlouhý palác. U jeho čelního nároží stávala okrouhlá věž. Směrem k opyši se k paláci připojuje výstavná kaple, snad tribunová. Kapli obíhal parkán. Mezi kaplí a palácem je vklíněna další okrouhlá věž s částečnými flankovacími schopnostmi. Hradní kaple byla postavena ve druhé fázi výstavby za Václava II. Rozměrná palácová budova na straně nad Habrovým potokem je známa jen díky archeologickému průzkumu. Nádvoří mezi paláci bylo velmi svažité. Vzhledem k existenci minimálně tří flankovacích věží lze o Nižboru uvažovat jako o hradu typu francouzského kastelu. I přes nedokonalost v podobě pouze částečné flankovací schopnosti dochované věže.

Hrad se na počátku 15.století nacházel ve špatném stavu. V roce 1425 ho dobyli husité, brzy však museli hrad opustit. V 16.století byl hrad přestavěn na renesanční zámek. Dnešní podobu dostal při razantní valdštejnské barokní přestavbě ve 20.letech 18.století.

Z původního hradu se v dnešním zámku nachází popsané části dolního hradu a části obvodové zdi s nedávno identifikovanou záchodovou věží.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika