mapa

Kraj: Pardubický
Okres: Chrudim
Katastrální území: Nové Hrady u Skutče

GPS: 49°51'15.845"N, 16°8'41.127"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 17661/6-926Nové Hrady

Zříceniny hradu na výrazném solitérním kopci nad stejnojmennou obcí. Hrad byl postaven v letech 1450 - 60 Zdeňkem Kostkou z Postupic. V roce 1645 byl vyloupen Švédy. Poté přestal být centrem panství, ale osídlen byl až do roku 1750. V roce 1774 se stal zdrojem stavebního materiálu pro stavbu zámku, který byl stavěn hned pod kopcem.

Ze tří čtvrtin jádro obíhal příkop s vnějším vyházeným valem. Zbývající jižní část zabral parkánovitý prostor, kterým vedla přístupová komunikace. V místech první brány na úrovni vnějšího valu se nachází baštovitý polookrouhlý výstupek. Vlastní nepravidelně polygonální jádro opevňovala obvodová hradba. Ta je reliéfně patrná po skoro celém obvodu. V severní části se dochovalo i její zdivo. Na vstupní straně se dochovaly terénní náznaky budovy. Jádro zástavby se nacházelo excentricky na severovýchod od středu. Zůstal po něm nepravidelný valovitý relikt, který dokládá, že jádro bylo víceboké. V některých místech jsou patrné zbytky zdiva. Opevnění je na dobu své stavby velice zastaralé, těžilo však ze své výhodné polohy.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika