mapa

Kraj: Královehradecký
Okres: Náchod
Katastrální území: Nové Město nad Metují

GPS: 50°20'38.652"N, 16°8'59.161"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 31488/6-1818

 Nové Město nad Metují

V západním cípu historického jádra Nového Města stojí zámecký objekt se složitým stavebním vývojem, který začal svojí existenci jako hrad a dodnes si dochoval výrazné hradní prvky.

Nové Město bylo založeno v roce 1501 a patrně hned poté se započalo se stavbou nevelkého hradu. Jedná se tak o jeden z nejmladších hradů u nás. Hrad zaujal místo podél jihozápadního úseku městské hradby, poblíž západního nároží města. Oproti městu hrad obdélné dispozice vymezoval parkán a podél něj příkop podél jihovýchodní a severovýchodní strany. Příkop vedl i na straně severozápadní, kde se jen těsně vešel před šíjovou část městské hradby, za kterou následoval ještě městský příkop. V nárožích proti městu stály tříčtvrtečně kruhové věže. Palác byl podsklepený, přistavěný k jihozápadní hradbě.

V roce 1526 město i hrad vyhořelo a v následujícím roce změnilo majitele. Brzy následovala velkolepá přestavba, při které bylo přestavěno vstupní křídlo, částečně byl zastavěn i severozápadní příkop. Opevnění bylo posilováno zejména na severozápadní straně. V roce 1548 hrad opět změnil majitele a následná přestavba se nesla již v duchu renesance. Vysunuté opevnění na severozápadě bylo dokončeno v podobě mohutné dělostřelecké polygonální bašty s kasematy a unikátní tunelovitou klenutou chodbou pro zavážení děl.

V letech 1651-56 byl objekt přestavován barokně, upravovalo se i v 18.století a poslední výraznější úpravy zámku jsou z let 1902-12. Zajímavostí je to, že při založení města se mohutný ostroh, na kterém bylo město i hrad vybudován říkalo Hradiště. Na místě mohl stát straší zaniklý opevněný objekt z vrcholného středověku, podle častých nálezů pravěké keramiky z plochy města někdy bývá uvažováno i o existenci pravěkého hradiště, jehož stopy mohly vést k pojmenování této polohy.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika