mapa

Kraj: Praha
Okres: Praha 4
Katastrální území: Kunratice

GPS: 50°1'10.118"N, 14°28'17.86"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 40792/1-1685Nový Hrad u Kunratic

Zříceniny hradu na strmé ostrožně obtékané Kunratickým potokem. Hrad založil Václav IV. roku 1411.

Jádro o pětibokém půdorysu je od ostrožny odděleno mohutným šíjovým příkopem. Přes ten vedl most do malé čtverhranné brány. Z té vedl přístup na okružní parkán. Ve svahu pod parkánem probíhala ještě jedna linie opevnění, dnes dochovaná v podobě valu, který se napojuje na šíjový příkop. Hlavní budovou v jádře byl obdélný věžovitý palác. Palác měl v suterénu prostory zaklenuté lomenou valenou klenbou. V přízemí obsahoval tři místnosti a podobně tomu bylo patrně i u vyšších pater. K paláci přiléhala vnitřní věžovitá brána, na vnější straně zabezpečená vyzděným příkopem, přes který vedl kolébkový padací most. Za bránou se nacházelo vnitřní nádvoří, lemované převážně obytnými budovami a zmíněným palácem. Nový hrad byl z fortifikačního hlediska nejlépe zabezpečeným hradem Václava IV.

Přesto byl husitskými vosky po necelém měsíci obléhání v roce 1421 dobyt a následně vypálen. Z tohoto dobývání se před hradem dochovalo dobře patrné obléhací opevnění.

Zříceniny hradu byly poškozeny stavbou barokní hájovny a kaple, lomem v 19.století a v roce 1881 byly všechny nadzemní konstrukce zbořeny, aby nelákaly výletníky plašící zvěř. Plocha hradu byla narušena také stavbou menší budovy archeologického výzkumu z let 1928-29. V současné době je místo hradu soustavně poškozováno nadměrnou návštěvností chodců a především cyklistů.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika