mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Praha-západ
Katastrální území: Okoř

GPS: 50°9'51.131"N, 14°15'20.25"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 27089/2-2272Okoř

Zříceniny hradu v nevýrazné poloze obtékané Zákolanským potokem nedaleko Prahy.

Archeologicky doložená nejstarší fáze hradu z 2.poloviny 13.století není v písemných záznamech dochována. Nejstarší stavbou byla na vrcholu skály postavená polygonální věžovitá budova. V přízemí měla stavebně náročnou kapli. Okolo této stavby probíhala obvodová hradba. Rozsah a bližší podoba starého hradu není přesně známa, neboť byl hrad zásadně přestavěn v době před rokem 1359.

Hrad zaujal celou horní část skalnaté plošiny. Nová obytná věž postavená na místě starší věžovité budovy s kaplí stála v čele proti protilehlé výšině. Starší budovu částečně využila. Starší hradba nad skalní hranou byla využita pro parkán, který donjon ze severu, východu a jihu obíhal. S donjonem srostl nový palác, pokračující západním směrem. Do nádvoří na severu z něj vystupuje malá čtverhranná věž. Druhý palác od jižního pokračuje ve tvaru tupého písmene L k severu. Nádvoří na severu uzavírá silná hradba. Vstup do něj vedl skrz jednoduchou bránu s portálem v severovýchodní části pod velkou věží. Bránu posléze nahradilo průjezdní křídlo paláce. Předhradí na východě ohradila silná hradba.

Velká pozdněgotická přestavba následovala v 2.polovině 15.století a byla dokončena patrně roku 1494. Stavělo se v jádře, především v jižním paláci. Zásadní změnu však prodělalo opevnění. Aby byl udržen dobový standard získal hrad nové vnější opevnění. Obvodová hradba byla vedena pod patou skal a ohraničila i prostor jihozápadně od hradu, kam se přesunulo předhradí. Do tohoto prostoru byl postaven pivovar lehce předstupující před linii hradby na jihu. Z původního předhradí se tak stalo třetí nádvoří a byla zde postavena studniční věž. Hradba byla zpevněna dvěmi polookrouhlými baštami. Jedna stála v jihovýchodním cípu u vstupu a druhá v severozápadním průběhu hradby. Z obranného hlediska bylo dobře použitelné i západní ostré nároží hradby. Obdélná budova vznikla severně od vstupu. Součásti obranného systému (pokud nebyl již dříve) se stal i rybník, který hrad obklopil od severu, západu a jihu. Výšina východně od hradu, ze které mohl být hrad lehce ostřelován, zajistila předsunutá bašta. Ta se skládala z čtverhranné věžovité stavby přivrácené ke hradu a podkovovitě vedené hradby nad mohutným do skály vytesaným příkopem.

Dobových úprav se hrad dočkal v renesanci a baroku. Po roce 1773 začal hrad pustnout. Nepříliš šťastné úpravy na hradě probíhají až do dnešní doby a to jak v rámci památkových úprav tak v důsledku parazitní zástavby a velkého návštěvnického provozu.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika