mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Benešov
Katastrální území: Olbramovice u Votic

GPS: 49°40'23.411"N, 14°38'21.024"E


Kulturní památka (v procesu rušení)

Číslo rejstříku ÚSKP: 52591/2-273Olbramovice

Nejstarší stavbou v Olbramovicích je kostel Všech Svatých z pokročilé 2.poloviny 12.století. Ves se poprvé objevuje v písemných pramenech k roku 1352. Tehdy lze předpokládat vznik starší z Olbramovických tvrzí.

Stávala v místech dnešní vybetonované plochy jihozápadně od kostela, v těsném sousedství silnice. Vybetonovaná plocha je vlastně zavezený rybníček, zvaný Příkop a jeho nejbližší severní okolí. V rybníčku se ještě na počátku 60-tých let nacházel ostrůvek, beze stop po zástavbě. Na ostrůvku tehdy rostl strom. Poslední zbytek po patrně dřevěné tvrzi chráněné vodním příkopem a vnějším valem. Rybníček o výměře 0,067ha je zachycený ještě na pozemkovém katastru. Ostrůvek v jeho středu měl zhruba vejčitý tvar o velikosti 34x25m, s delší osou ve směru jihozápad - severovýchod. Vodní příkop dosahoval šířky 6,5 - 10m, na jižní straně byl rozšířený až na 32m.

Někdy na přelomu roku 1963 a 1964 byl přes odpor Archeologického ústavu tvrziště i rybník barbarsky rozvezeno a vznikla zde plocha pro kluziště. Tehdejší komunističtí aparátčníci (prokurátor a místní tajemník) tento čin zahladili a my tak přišli o krásnou památku. Dnes má prostor funkci parkoviště, v budoucnu se zde snad plánuje výtavba. Pozůstatkem rybníka je dodnes dochovaná hráz na jižní a především podél celé východní strany, původně vnější val opevnění tvrze.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika