mapa

Kraj: Ústecký
Okres: Litoměřice
Katastrální území: Oparno

GPS: 50°32'32.427"N, 14°0'35.614"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 46592/5-2211



Opárno

Zříceniny hradu v závěru dlouhého hřbetu nad stejnojmennou obcí. Hrad založil před rokem 1344 Smil z Vchynic. Je možné, že v té době již na místě stál menší opevněný objekt, který byl přestavěn. Nedlouho po počátku 16.století byl hrad opuštěn a měnil se ve zříceninu. Jako pustý se uvádí k roku 1536.

Před jádrem hradu se nachází malé obdélné předhradí oddělené od hřebenu příkopem. Ještě v 19.století se na předhradí nacházely zbytky zástavby. Větší příkop odděluje předhradí na druhé straně od jádra. Jádro má zhruba obdélný tvar. Po celém obvodu vedla dodnes z velké části dochovaná plášťová hradba. Má zaoblené rohy a v zadní části se mírně rozšiřuje. Na vrcholu byla ukončena cimbuřím, které se v některých úsecích částečně dochovalo. Na vnitřní straně se k ní přikládaly minimálně dvě budovy. Dochovaný zbytek paláce má klenutou spodní úroveň. V severovýchodní části před hradbou se nachází příkop, který se na koncích stáčí podél jádra, ale jeho průběh není dále patrný.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika