mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Praha-západ
Katastrální území: Davle

GPS: val 49°53'33.741"N, 14°21'49.17"Eopevnění u Sloupu

Reliéfní zbytky opevnění na ostrožně nad pravým břehem Bojovského potoka, necelých 2,5km daleko od soutoku Vlatavy a Sázavy.

Ostrožna je vymezena strmým srázem na severní a jižní straně, kde terén padá do údolí bezejmenných přítoků Bojovského potoka. Západně se k potoku sklání skalnatá opyš.

Na konci ostrožny je valem a vnějším příkopem vymezena trojúhelníkovitá plocha s delší osou dlouhou 38m. Délka valu je zhruba 18m a nejlépe je patrný v jižním části, kde dosahuje výšky téměř 0,8m. Směrem k severu se snižuje a u severní hrany je již zcela zaniklý. Příkop, který ho lemuje na vnější straně nepřesahuje svou hloubkou 0,5m a je dochován ve stejné části jako val. Nad severní hranou se nachází nevýrazný valovitý útvar, který ji lemuje po celé délce. Jižní hrana je mírně snížená a přímo pod ní se nachází kamenné moře. Směrem k západu se plocha tenčí a končí úzkou skalnatou opyší před kterou nejsou žádné pozůstatky po opevnění patrné. Ve vnitřní ploše nejsou žádné stopy po zástavbě.

Datování této fortifikace není jisté, ale patrně sloužila k ochraně těžebních aktivit. Zlato se v blízkém okolí těžilo již v době železné, snad i v raném středověku a především v průběhu 13. a 14.století, kdy je vznik opevnění nejpravděpodobnější. Nedaleko, severozápadně od opevnění se nachází homolovitý uměle nasypaný pahorek.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika