opevnění u Švábů I

Neznámé opevnění na skalnaté ostrožně vybíhající z Žižkovy hory směrem na západ.

Netypické valové opevnění zaujímá plochu ostrožny, která je přístupná pouze z východního směru. Konec ostrožny je přeťat širokým šíjovým valem. Vnitřní plochu chrání dvojice mohutných valů. První val se lomí u severní hrany a pokračuje po severním obvodu ostrožny. U druhého vnitřního valu je situace podobná na jižní hraně. Západní konec ostrožny, kde se terén dělí do dvou ostrohů, nevykazuje žádné opevnění i když je přístupnější než skalní strany na severu a jihu. Vně opevnění před příkopem se rozkládá několik set metrů dlouhá zarovnaná plošina, vedoucí až do míst, kde ostrožna vybíhá z Žižkovy hory. Nejasné opevnění může být i nedostavěným hradem.

Nečetné archeologické nálezy pocházejí patrně ze 13. a 14.století. Ve vnitřním prostoru ani jinde na ostrožně se nenachází žádné stopy po zástavbě.

Jen několik set metrů severovýchodně se nalézá další zatím nevysvětlené opevnění?.

mapa  

Kraj: Liberecký
Okres: Česká Lípa
Katastrální území: Šváby

GPS: 50°36'39.693"N, 14°30'16.905"E


 

Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika