mapa

Kraj: Liberecký
Okres: Česká Lípa
Katastrální území: Šváby

GPS: 50°36'43.567"N, 14°30'29.635"Eopevnění u Švábů II

Nejisté opevnění neznámého účelu a stáří se nalézá na širokém a krátkém skalnatém výběžku z Žižkovy hory. Ve středu výběžku stojí renesanční lovecký zámeček Vítkovec z 16.století, dnes mylně nazývaný Vřísek. Do skály vytesané sklepy, studna a džbánovitá zásobnice přísluší zámku.

Kromě toho se zde nacházejí celkem čtyři mohutné sypané valy. Dva kratší se nalézají v bezprostředním okolí zámku, na severovýchodě a jihozápadě. Teoreticky mohly mít funkci ohrazení zámku, ač není jasné z jakého důvodu. Třetí více než 100m dlouhý val se nalézá jižně od zámku a probíhá přibližně paralelně s hranou ostrožny v poměrně velké vzdálenosti od ní. Poslední, nejdelší val probíhá v nepravidelném oblouku východně a jihovýchodně od zámku. Přetíná vyvýšeninu a z obraného hlediska vede ve zcela nesmyslném směru. Celá lokalita není z obraného hlediska výhodná, neboť se nachází pod vrcholem pahorku.

Není jisté, šlo-li vůbec o opevnění a má-li nějakou souvislost s valovým opevněním jižněji se nacházející ostrožny.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika