mapa

Kraj: Královehradecký
Okres: Rychnov nad Kněžnou
Katastrální území: Opočno pod Orlickými horami

GPS: 50°15'54.902"N, 16°6'58.023"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 37808/6-2351

 

Národní kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 212

 Opočno

Hrad postavený na akropoli bývalého hradiště, později přestavěný na zámek. Hradiště je známo z Kosmovy kroniky k roku 1068. Bylo založeno na široké ostrožně, ale o jeho podobě a trvání se mnoho neví.

Pravděpodobně v místech akropole hradiště byl vystavěn hrad. Poprvé je připomínán k roku 1361. V roce 1422 byl neúspěšně obléhán husity, při druhém obléhání v roce 1425 již padl. V letech 1560 - 67 byl velmi razantně přestavěn na renesanční zámek. Ten byl po požáru na konci 17.století opraven a další úpravy na něm probíhaly na přelomu 18. a 19.století a okolo roku 1820.

Jádro hradu se snad zhruba krylo s plochou hlavní zámecké budovy. V jejích zdech se dochovaly zbytky gotického hradu. V jižní části západního křídla jsou zdi minimálně čtyřprostorové podsklepené budovy. Sklepy jsou hrotitě valeně zaklenuty. Další gotické zdivo je v severovýchodní části zámku. Jedná se především o vnější zeď jihovýchodního nároží severního křídla. Na ní navazoval další dochovaný průběh zdiva, který vybíhal k severu, patrně se jednalo o hradbu opevňující předhradí. Dodneška se dochovala velice neobvyklá okrouhlá věž, která stojí zcela volně ve svahu před hradbou. Věž byla v při renesančních úpravách značně přestavěna a propojena se zámkem.

Předhradí bylo na severní straně a od města jej odděloval příkop, jeho podoba však není známa.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika