mapa

Kraj: Jihočeský
Okres: Písek
Katastrální území: Orlík nad Vltavou

GPS: 50°6'40.611"N, 14°35'51.822"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 18885/3-2763

 

Národní kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 309

 Orlík

Hrad přestavěný na zámek na skalnaté ostrožně nad levým břehem Vltavy (dnes Orlickou vodní nádrží). Původně královský hrad byl založen pravděpodobně na konci vlády Přemysla Otakara II.

Hrad měl dvoudílnou dispozici. Původní podoba předhradí však není známa. Jádro hradu bylo vystavěno na skále. Čelní strana se přimkla k skalnímu útvaru, který tak posloužil jako štítová hradba. Přístupnou stranu zajistily ještě další stavby. Především dochovaná okrouhlá věž na západní straně a druhá na východní straně. Ta je dnes polookrouhlá, ale dříve mohla být analogická západní věži. Mezi věžemi probíhala čelní hradba do oblouku. Jeho vnitřní plochu vyplnila polookrouhlá stavba, rovná z nádvorní strany. Za čelem se nachází nádvoří, do kterého se vstupuje do skály vysekaným tunelem upraveným na bránu podél západní věže. Nejstarší palác ležel v nejlépe chráněné severní části jádra. Pomocí věžice kontroloval provoz na řece. Severní křídlo se později přestavělo na dvoutrakt. Stáří východního křídla není známé, nejstarší detaily pocházejí z pokročilého 14.století, tedy z doby první přestavby hradu. Součástí tohoto křídla je zhruba uprostřed stojící kaple s polygonálním presbytářem, který vystupoval z paláce. Nejistá je doba vzniku parkánu, který obíhal více než polovinu jádra.

Hrad byl výrazně přestavěn na počátku 16.století ve stylu pozdněgotickém až renesančním. Do středu čela dispozice byla vestavěna dodnes dochovaná vížka. Přestavěno bylo východní křídlo i kaple, jejíž předstupující část byla pohlcena rozšířeným palácem. Nově bylo vystavěno západní křídlo, patrně za hranou původní dispozice. Další přestavba ve 2.polovině 16.století již hrad definitivně změnila na renesanční zámek. Ten byl přestavován v 20.letech 18.století. Roku 1802 zámek vyhořel, aby byl následně nákladně přestavěn a navýšen o 3.patro. Dnešní podobu získal při puristické přestavbě po polovině 19.století.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika