mapa

Kraj: Vysočina
Okres: Pelhřimov
Katastrální území: Rozkoš u Humpolce

GPS: 49°32'40.801"N, 15°22'57.142"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 35556/3-3032Orlík u Humpolce

Zříceniny hradu na kopci v dominantní poloze nedaleko východním směrem od Humpolce. Hrad byl založen v 2.polovině 14.století. K roku 1560 se hrad náhle připomíná jako pustý.

Nejstarší budovou v hradu je palácová stavba v západní části jádra. K její jižní straně byla poté přistavěna další obytná budova, na kterou navázalo jižní křídlo. Ze zbývající strany vymezila malé nádvoří obvodová hradba. V severovýchodním nároží byla vztyčena velmi subtilní čtverhranná věž. Je postavena nakoso a podél ní vedl přístup na nádvoří skrz malou bránu v čelní straně. Nejstarší podoba předhradí není známa.

Po roce 1496 byl malý hrad ve dvou stavebních etapách přestavěn a rozšířen. V palácích byly původně ploché stropy přestavěny na valené klenby v jádře byl postaven rizalit. Přestavěno bylo i opevnění. Na jižní a východní straně byl v místech původního přírodního parkánu zřízen regulerní parkán s čtverhrannými věžemi na východní straně. Věže byly vybaveny střílnami. Severně od malého jádra bylo ohrazena plocha bývalého předhradí. Vzniklo tak rozměrné nádvoří ukončené velkou budovou po celé severní straně. Na spodní (severní) nádvoří se vstupovalo novou bránou v severní části východní strany. Ta byla od severu zajištěna čtverhranným bastionem. Na ten navazovala terasa, snad dělostřelecká, vedená po celé severní straně před novým palácem. Západní stranu zajišťovala malá čtverhranná věžička v nároží nového paláce a obdélný vysunutý objekt přiložený k jihozápadnímu nároží nového paláce. Celou severní a západní stranu ještě jistila obranná linie složená z valů a příkopů. Západně od nové brány byla postavena čtverhranná kuchyně. Změněn byl i vstup do jižního jádra. Stará severní brána byla zazděna a nová postavena mezi hlavní věží a parkánovou hradbou. Mohutná brána čtverhranného půdorysu má zaklenutý průjezd.

V nedávné době byl hrad razantním způsobem upravován. Po archeologickém výzkumu byl dostavěn parkán, do střepu věže byla vložena železná konstrukce rozhledny, dostavovalo se i na dalších místech hradu. Zřícenina tak ztratila mnoho ze své autenticity. Vstup do areálu je po opravách a rekonstrukcích zpoplatněn.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika