mapa

Kraj: Jihomoravský
Okres: Vyškov
Katastrální území: Orlovice

GPS: 49°14'14.132"N, 17°5'19.681"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 41905/7-3751Orlov

Jihozápadně nad obcí Orlovice se nacházel významný hrad Johanitů, ze kterého do dnešních dnů zbylo jen malé torzo.

Hrad byl vystavěn na podlouhlém návrší, výběžku z kopce Žešov, v místech pravěkého osídlení. Podle některých badatelů zde před hradem stálo starší hradiště, jehož val a příkop se má nacházet jižně od hradu. Spíše ale jde o stopy přihrazené plochy k hradu a nejjižnější příkop je domnělý, protože se jedná o stopy těžby.

Celý areál hradu obklopuje příkop s vnějším náspem, na jižní straně je fortifikace zdvojená. V nejmohutnějším jižním úseku dosahuje vnitřní příkop šířky 19m a hloubky 6m, vnější pak šířky 15m a hloubky 5m. Zajímavostí je svedení vnějšího příkopu do úvalu pod hradem. Předpokládá se, že tento svod sloužil k odvodu přívalové vody. Na severovýchodní straně se příkop nedochoval, poškozen je i podél severní části východní strany. Vnitřní prostor hradu je rozdělen na dvě nestejně velké části, které odděluje příčný příkop. Rozměrnější severní část byla předhradím a dnes je celá zastavěna kostelem a přilehlým hřbitovem. Jižní část, jádro hradu je výrazně poškozeno dobýváním kamene a rozsáhlými předválečnými výkopy a proto je jen velmi těžko čitelné. Archeologický výzkum zde doložil kruhovou věž o průměru 11m v severní části.

Severně pod hradem, na mírném protisvahu se nachází zčásti dochované rozměrné valové opevnění. Skládá se z mohutného valu a širokého vnějšího příkopu, který se dochoval v lese, v místech pole je rozvezen. Opevněná plocha přesahuje 8 ha a její interpretace je nejistá. Může se jednat o pozůstatky hradiště v nezvyklé snížené poloze, může být pozůstatkem polního tábora z třicetileté války, snad se ale jedná o nezdařenou městskou lokaci.

Samotný hrad byl vystavěn okolo přelomu 13. a 14.století johanity a je jediným johanitským hradem na Moravě. Na hrad byla přesunuta i komenda. Hrad zpustl ve 2.polovině 15.století


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika