mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Beroun
Katastrální území: Rpety

GPS: 49°49'14.264"N, 13°57'34.099"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 43777/5-2191Ostrý (okr.BE)

Výrazné tvrziště na vrcholu táhlého hřebene vrchu Ostrý. Tvrz není v písemných pramenech vzpomínána. Rámcově jej lze řadit patrně do 14.století.

Ke stavbě byl zvolen vrchol jihozápadně - severovýchodního hřebene, který směrem na severovýchod výrazně klesá. Vrcholová plošina má rozměry 28x20m. Okolo ní probíhá ze severu, východu a jihu výrazný příkop, doplněný neméně výrazným vnějším valem. Val se nejlépe dochoval na východní straně. Naopak strana západní je od přírody dobře chráněna strmým skalnatým srázem. Vnitřní plocha je členitá s depresí v severovýchodní části. Vstup se nacházel na západní straně nad terénními relikty hospodářského zázemí tvrze.

Poměrně rozsáhlá plocha jihozápadně od tvrze je ohrazena velmi mohutným zalomeným příkopem. Jeho stavbou zajistili obyvatelé tvrze velmi nebezpečnou část hřebene, která se nachází ve stejné výšce jako samotné jádro tvrze. Zároveň získali velmi žádoucí a téměř rovnou plochu pro hospodářské zázemí. Tato část tvrziště bývá často neprávem opomíjená. V literatuře se také objevuje možnost staršího datování příkopu, až s pravěkým původem. Není to však příliš pravděpodobné. Za tímto příkopem se nachází méně výrazný porušený val. Val, příkop i plocha předhradí je poškozena těžbou železné rudy. Terénní relikty po této těžbě lze pozorovat v širokém okolí.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika