mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Kutná Hora
Katastrální území: Soběšín

GPS: 49°47'51.850"N, 14°59'30.838"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 24490/2-1273

 

 

foto: Tomáš KrumlovskýOtryby - Hrádecká skála

V cípu skalnatého výbežku nad Podveckým potokem, kilometr před jeho vtokem do Sázavy se nacházejí pozůstatky vrcholně středověkého opevněného sídla.

To je někdy interpretováno jako tvrz, jindy jako hrad. Vzhledem k jeho formě a vzdálenosti od soudobých osídlení je asi přijatelnější jeho klasifikace jakožto hradu. Pro stavbu byl vybrán skalnatý výběžek, nad kterým se k severu zdvihá vrch Dubinka. Na jižní straně je lokalita vymezena téměř kolmou skálou, která se tyčí 17m nad nivou potoka. Snadný přístup vede od severu, proto zde musel být vyhlouben šíjový příkop, který vede i svahem i podél západní a východní strany. Před příkopem probíhá ještě násep, který je poškozený lesní cestou ve svém severovýchodním cípu. Západní strana je vymezena svahem k drobné bezejmenné a spíše jen občasné vodoteči. Vstup do vnitřního prostoru vedl od severu skrz bránu, která mohla mít věžovitou podobu. Vnitřní prostor vymezovala hradba, v jižní části snad jen dřevěná a v zadním prostoru stála hlavní obytná budova.

Lokalita není v písemných pramenech doložena, predikát z Otryb je doložen k roku 1322, ale jeho spojitost s Hrádeckou skálou je nejistá.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika