mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Příbram
Katastrální území: Doubravice

GPS: 49°37'56.54"N; 14°24'38.08"EPačíska

Na vrcholu kopce Pačíska nad Doubravicemi, nedaleko Sedlčan se nachází zajímavé opevnění.

Ještě ke konci minulého století byla lokalita většinou považována za pravěkou, nebo raně středověkou. Vzhledem k okolní enklávě pozdně halštatského až raně laténského osídlení bylo hledáno jeho opevněné centrum. Protože se zde žádné takové místo nenalézalo, předpokládalo se (s velkými pochybnostmi), že tuto funkci mohla plnit fortifikace na Pačísce. Lokalita však má jednoznačně rysy vrcholně středověkého hradu. Tuto dataci podporují i zatím nečetné nálezy keramických zlomků.

Opevnění zaujalo samotný vrchol kopce a nebylo dokončeno. Hluboký příkop doprovázený vnějším valem není v severovýchodní části dokončen. Lze spekulovat o tom, že stavba byla stavěna narychlo a nejdříve bylo opevnění budováno na nejlépe přístupných stranách. Nejstrmějším svahem chráněná jihozápadní část měla přijít na řadu až nakonec, ale k jejímu dokončení již z neznámých příčin nedošlo. Hrad mohl být předchůdcem blízkého hradu Vysokého Chlumce, který je v základních rysech lokalitě na Pačísce velmi podobný. Doba stavby by tak šla hypoteticky klást do pokročilé 2.poloviny 14.století.

Nedávný průzkum a zaměření (2010) a jeho publikace (2012) téměř bez výhrad potvrdily mé domněnky.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika