mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Praha-východ
Katastrální území: Bořanovice

GPS: 50°10'53.714"N, 14°28'45.264"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 28468/2-1989Pakoměřice

Dochovaná tvrz, přestavěná na zámek v části Bořanovic zvaných Pakoměřice. Tvrz vznikla až v době kolem roku 1400 za Saydlovů. Ves s kostelem v té době již dlouho stály. První písemná zmínka týkající se tvrze pochází z roku 1432.

K paláci lehce lichoběžného tvaru přiléhala obvodová hradební zeď patrně s parkánem. Okolo probíhal příkop a roku 1474 je připomínána i věž. Do tvrze se vstupovalo po mostě, který vedl od jihovýchodu. Roku 1637 je tvrz popsána jako rytířské sídlo všude pobořené, s vytlučenými dveřmi, okny a bez kamen.

Za Nosticů byla tvrz přestavěna na renesanční zámek. Přestaveb proběhlo více a výsledkem byl téměř pravoúhlý čtyřkřídlý zámek s vnitřním nádvořím. Tři křídla jsou patrová, severozápadní jen přízemní. Severozápadní křídlo je pozůstatkem staré gotické tvrze, jako jediné je podsklepeno. Vnější stěna vstupního průčelí jihovýchodního křídla je pravděpodobně zbytkem původní obvodové hradby. Vnitřní dělení paláce i s klenbami je až renesanční. Dochoval se také příkop (nejlépe na jihovýchodě a jihozápadě) se zděným mostem. Poztrátě funkce panského sídla zámek sloužil k hospodářským účelům, mimo jiné i jako sýpka.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika