mapa

Kraj: Pardubický
Okres: Pardubice
Katastrální území: Pardubice

GPS: 50°2'27.953"N, 15°46'35.489"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 33032/6-1936

 

Národní kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 355Pardubice

V blatné poloze v místech, kde se do Labe vlévá Chrudimka byla nejdříve na počátku 14.století postavena tvrz s převážně dřevěnou zástavbou.

Na počátku 2.poloviny 14.století byla tvrz přestavěna na hrad. Pozdně gotická přestavba hrad zcela změnila. Celá úroveň zástavby byla zvýšena. Starší palác s věží zaujal místo spojovací hradby mezi nově naproti sobě postavenými paláci. V nárožích byly nakoso postaveny věžice. Postupně bylo přistavováním budov k východní spojovací hradbě vybudováno východní křídlo. Okolo jádra byl zbudován parkán, který měl v nároží okrouhlé věže se střílnami. Parkán stál již před rokem 1511.

V renesanci bylo přestavováno jádro. Následně bylo okolo celého jádra a severního předhradí zbudováno pravidelné mohutné valové opevnění s nárožními rondely, přístupnými po širokých korunách valů. Při vnější patě valu byla postavena zeď vybavená klíčovými střílnami. Před zdí byla doširoka zaplavená plocha. Přístup vedl po mostě a vstup na most zabezpečoval ještě na ploše města trojúhelný barbakán postavený v roce 1515. Vnější brána do barbakánu je pouze kulisová, vnitřní při vstupu na most je věžovitá a nese letopočet 1511.

Mohutné opevnění hradu představuje jeden z vrcholných fortifikačních děl své doby a způsobem obrany se již hlásí k novověkému způsobu opevňování. Pevnost obrany byla prozkoušena i za třicetileté války, kdy hrad několikrát odolal útokům. Zámecké barokní úpravy, především v interiérech v letech 1723 a 1726 prováděl F.M.Kaňka. Roku 1775 byl zámek vyrabován vzbouřenci.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika