mapa

Kraj: Královehradecký
Okres: Rychnov nad Kněžnou
Katastrální území: Pěčín u Rychnova nad Kněžnou

GPS: 50°9'44.725"N, 16°23'54.319"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 30691/6-5017Pěčín

Zříceniny hradu na ostrožném výběžku vedoucím paralelně nad levým břehem říčky Zdobnice. Hrad byl založen před rokem 1318, k tomuto datu byl dle zprávy dobyt, byl-li obnoven není jasné. V roce 1419 se při dělení panství již nepřipomíná.

Dvoudílný hrad zaujal závěr klesající ostrožny. Šíjový příkop oddělil plochu předhradí od ostrožny. Nad vnitřní stranou příkopu se dochovaly reliéfní zbytky čelní zástavby, patrně plnící i obranou funkci. Uprostřed severozápadní strany předhradí vystupuje nad Zdobnici skalnatý výběžek. Druhá strana je ohraničena srázem do údolí malé bezejmenné vodoteče. Vnější příkop předhradí se do něj stáčel a byl z jihovýchodu doplněn valem, který se částečně dochoval.

Jádro hradu bylo od předhradí odděleno velice mohutným příkopem, který byl navíc z bočních stran uzavřen valy. V jádře se dochovaly reliéfní stopy s vystupujícím zdivem na několika místech. Protáhlé jádro bylo z větší části obíhané parkánem, patrným především od jihozápadní, přes jižní, k východní straně. Na severozápadní straně nad říčkou vybíhá skalnatý výběžek přístupný úzkou šíjí, který byl patrně také zapojen do obrany. Zástavba jádra se skládala z obdélné, napříč postavené stavby (patrně věžovité a obytné) v zadní části a čtvercového nádvoří s obvodovou hradbou před ní. Je také možné, že se místo nádvoří a zadní budovy jednalo o jedinou, velice rozměrnou budovu o čelní šířce přes 15m. V čele nad příkopem jsou patrné stopy po menší budově, patrně bráně.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika