mapa

Kraj: Královehradecký
Okres: Jičín
Katastrální území: Pecka

GPS: 50°28'45.296"N, 15°36'15.925"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 33573/6-1309Pecka

Hrad na kopci nad potokem Javorkou a stejnojmenným městečkem. Dochované písemné prameny ho poprvé připomínají k roku 1322.

Hrad se přizpůsobil protáhlému vrcholu kopce. V čele se tyčila mohutná okrouhlá věž, předsunutá před štítovou hradbu, která spolu s věží zajišťovala vstupní stranu. Do východního průběhu obvodové hradby byla zakomponována další okrouhlá věž, která z větší části před hradbu předstupovala. Zajišťovala palácovou část jádra, která byla přistavěna na skalce v jihovýchodní části hradu. Nejstarší palác stál podél východní hradby od věže po jihovýchodní nároží. Na nádvoří byla vyhloubena studna. Okolo hradu obíhal příkop, který se v náznacích dochoval pouze na severní straně. Parkán stál mezi věžemi a podél západní strany. V roce 1432 byl hrad po dobu 7 měsíců obléhán sirotky.

Ze středověké fáze toho není příliš známo, protože v průběhu 16. a 17.století došlo na hradě k výrazným přestavbám. Z hradu se stal renesanční zámek se čtyřmi paláci. Většinu východní strany parkánu zabrala mnohaprostorová obdélná budova a přestavěn a zvětšen byl i původní palácový okrsek. Nových staveb se dočkala i vstupní severní část, kde byl před bránou postaven barokní kamenný most. Velká věž byla snížena a budovy se přimknuly z vnější strany i k východní obvodové hradbě v místech původního parkánu.

Po roce 1782 přestal být užíván a zánik znamenal požár v roce 1830. Poté sloužil jako zdroj stavebního materiálu. V 1.polovině 20 století byl opraven(dostavěn) západní palác.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika