mapa

Kraj: Jihomoravský
Okres: Brno - venkov
Katastrální území: Pernštejn

GPS: 49°27'4.388"N, 16°19'5.979"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 27097/7-4230

 

Národní kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 222Pernštejn

V cípu dlouhého teréního výběžku nad říčkou Nedvědičkou stojí rozsáhlý hrad Pernštejn. Hrad zaujal nejprve pouze rozšířený cíp dlouhého ostrohu nad soutokem Medvědičky a Smrčeckého potoka, přestavbami v průběhu času ale nakonec zaujal téměř 350m dlouhý vrchol ostrohu až k místu, kde se terén rozšiřuje a stoupá a již nemá fortifikační hodnotu.

Velmi dobře dochovaný hrad byl důležitou základnou pánů z Pernštejna. Nejstarší podoba hradu byla jednoduché dispozice, ta se ale ztrácí vespleti pozdějších přestaveb. Pozdně gotická a raně renesanční podoba hradu už ale nebyla dotčena dalšími přestavbami a představuje pěknou ukázku přeměny středověké pevnosti na renesanční sídlo.

text bude doplněn


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika