mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Nymburk
Katastrální území: Poděbrady

GPS: 50°8'30.233"N, 15°7'8.033"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 35795/2-1924Poděbrady

Hrad přestavěný na zámek na pravém břehu Labe uprostřed stejnojmenného města. Hrad založil Přemysl Otakar II. a v písemných pramenech je poprvé uváděn k roku 1268.

Hrad měl původně dvoudílnou dispozici se vstupem od východu. Přední část hradu však byla v rámci pozdějších zámeckých úprav zcela změněna na zahradu a tak není její původní podoba známa. Podle výsledků geofyzikálního průzkumu byla zastavěna po svém lichoběžném obrysu. Jádro hradu bylo od severní a západní strany opevněno částečně dochovaným příkopem a archeologicky zjištěným valem za ním. Jádro hradu mělo lichoběžný obrys. V severozápadním nároží za obvodovou hradbou stál volně bergfrit. Vedle něj stál podél severní strany palác a druhý obsadil celou jižní stranu.

Ve 14.století byla v severozápadním nároží vnějšího opevnění nakoso postavena čtverhranná plochostropá věž. Po založení města se z této věže stala hlavní brána. Za husitských válek byl hrad dvakrát neúspěšně dobýván.

V pozdní gotice byl hrad přestavován, především pak oba paláce. Jižní palác byl navýšen o jedno patro (případně bylo obrané patro přestavěno na obytné). V suterénu byly trámové stropy nahrazeny klenbami. Ze severního paláce zůstala jen spodní část a na ten byla nastavěna věžovitá nástavba.

Od roku 1545 byl hrad přestavován na renesanční zámek. Za třicetileté války byl poškozen a v 18.století dvakrát utilitárně opravován. Stavební zásahy probíhají do dneška.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika