mapa

Kraj: Plzeňský
Okres: Tachov
Katastrální území: Pozorka u Kladrub

GPS: 49°42'9.534"N, 13°0'9.123"EPozorka u Kladrub

Na zcela neznámou opevněnou lokalitu jsem byl upozorněn v roce 2016. Jedná se o vrcholně středověké sídlo, které se nachází 1,1 km jihovýchodně od kláštera Kladruby.

Téměř dokonalý kruh o průměru 26 m je vymezen příkopem, který na většině obvodu lemuje ještě vnější násep. K lokalitě zatím nelze vztáhnout žádné písemné prameny, ale lze předpokládat, že se jednalo o součást systému podléhající Kladrubskému klášteru. Stavitelé zvolili místo na hraně terénu, který se na východní straně svažuje do údolí vodoteče. Příkop, který jádro vymezuje po celém obvodu má šířky od 9-12 m a proti vnitřní ploše dosahuje hloubky až 2 m. Vnější násep, který příkop lemuje dosahuje proti vnější ploše výšku až 1 m, ale proti dnu příkopu je na některých místech převýšen až o 2,5m. Obvodové opevnění se nejlépe dochovalo podél západní, jižní a jihovýchodní strany, výrazné poškození je na severu.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika