mapa

Kraj: Jihočeský
Okres: Tábor
Katastrální území: Malšice

GPS: 49°23'37.287"N, 14°33'36.856"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 46096/3-4786Příběnice

Na ostrožně nad meandrem Lužnice západně od Tábora stojí zříceniny hradu Příběnice. Hrad postavený v 1.polovině 13.století je v dochovaných písemných pramenech poprvé uváděn k roku 1243. Hrad byl založen Vítkovci v místech střetu s královskými zájmy.

Místem pro stavbu se stala dlouhá a úzká ostrožna, obtékaná Lužnicí. Přístup vedl od jihovýchodu a zde také před hradem stálo dodnes v terénních reliktech dobře patrný předhradí opevněné vnějším valem. Před čelem předhradí se přístupová komunikace dělila do dvou směrů. Jeden směr pokračoval po hřebeni přes předhradí do vlastního hradu. Druhý směr klesal do velkého, hradbou opevněného latránu, který zaujal místo mezi ostrožnou a řekou. Jádro hradu od předhradí odděloval mohutný příkop. Za příkopem se nachází podélné jádro, s úzkým čelem oproti vstupnímu směru. V přední, hradbou ohrazené části stála volně mohutná osmiboká věž, jejíž úrovně byly propojeny schodištěm v síle zdiva. Příčnou zalomenou hradbou byl vymezen další prostor, dnes beze stopy po zástavbě. Za další hradbou se již nacházel palácový okrsek. Palác stál podél jihozápadní obvodové hradby a druhé krátké křídlo stálo na severozápadní straně. Severní křídlo zajišťovalo i vstup, ke kterému se přicházelo úzkým koridorem, který sledoval celou jihozápadní dlouhou stranu jádra až k šíjovému příkopu. Pod velkou věží se do něj vstupovalo bránou. Od jižního a západního nároží této brány sbíhalo po svahu opevnění latránu. V severním nároží severozápadního křídla se palác zapíral o mohutný opěrák. Pod sevrozápadním křídlem se nacházelo zadní, níže položené nádvoří. V jeho severním nároží stála čtverhranná věž, ke které se přikládala hradba pokračující od vstupního koridoru. Ta vedlo po hraně svahu a obloukem ohradila zadní nádvoří.

Hrad byl v 1.polovině 14.století přestavěn a do hradu byla vestavěna kaple, dnes nelokalizovaná. Úpravy z 1.čtvrtiny 15.století měly hlavně zvýšit obranyschopnost. Stavbou parkánu se dvěma čtverhrannými baštami bylo zajištěno jádro od protější břehu Lužnice. Přesto byl roku 1420 dobyt husity a v roce 1437 na základě smlouvy pobořen.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika