mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Benešov
Katastrální území: Psáře

GPS: 49°45'14.196"N, 14°57'44.973"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 14300/2-3959Psáře

V jižní části obce Psáře se nad jižním břehem rybníka nachází pěkně dochované, leč hustě zarostlé tvrziště. Tvrz byla založena kolem poloviny 14.století u malého rybníčku a zanikla po polovině 16.století.

Oproti sousednímu poplužnímu dvoru je tvrz položena o dost níže na malém skalisku. Kolem jádra probíhal vodní příkop, dnes už se zaneseným dnem. Vodní příkop byl na východní a jižní straně doplněn valem. Val dosahuje na jihu ještě dnes výšky 6m, na východní straně vede podél terénní hrany, která převyšuje plochu tvrziště. Na severu chránila tvrz vodní plocha rybníčku a východní strana byla patrně za vodním příkopem zamokřena drobnou vodotečí.

Vlastní tvrzištní pahorek má půdorys čtverce se zaoblenými rohy. Jeho vrchní plocha je beze stopy po zástavbě s výjimkou drobné deprese v jihozápadní části. Veškeré zbytky zdiva byly využity jako stavební materiál místními obyvateli.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika