mapa

Kraj: Vysočina
Okres: Žďár nad Sázavou
Katastrální území: Vír

GPS: 49°32'41.348"N, 16°20'6.675"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 16927/7-4610Pyšolec

Zříceniny hradu na ostrožně nad přehradou Vír. První zmínkou o hradu je zápis z roku 1350. Týká se postoupení poškozeného hradu. Takže v té době již stál a již byl i poškozen. I podle archeologických nálezů lze založení hradu zařadit zhruba do 1.třetiny 14.století. Hrad byl do roku 1353 opravován. Stavební činnost se archeologicky předpokládá ještě v polovině 15.století. Roku 1455 se připomíná hrad, ale již roku 1464 se mluví jako o hradu zbořeném.

Jeho plocha se dělila na dva díly. Přední předhradí a zadní jádro. Předhradí je vymezeno šíjovým příkopem o šířce 20m a hloubce 10m. Příkop je vylámán do skály v místě přírodní skalní rozsedliny. Předhradí bylo jen 10 - 14m úzké. Vnitřní plochu chránil příkop a val. Val se nachází i v čele nad příkopem. Nad ním stála zřejmě věžovitá lichoběžná stavba. Zděné předhradí mělo spíše fortifikační funkci, jistilo přístupovou cestu od jihovýchodu a vzdalovalo útočníky od jádra hradu. Mezi předhradím a jádrem se nachází dva příkopy, které mezi sebou mají skalnatou bariéru. Ta je na severu i jihu napojena k bočním opevněním jádra. Vzhledem k jejím malým rozměrům se jednalo jen o mezimostí s obranou stavbou. Příkop před ní je opravdu mohutný, má šířku 29m a hloubku 12-14m. Třetí příkop byl také rozměrný, ale od jádra k němu předstupovala parkánová hradba s patrně věžovitou bránou. Parkán obíhal prostor pod jádrem hradu ze severního a západního boku a vymezil tak menší boční předhradí.

Vlastní jádro stálo na vyvýšené ploše a mělo půdorys lichoběžníku. Zúžený severovýchodní konec zabral nepravidelný dvoutraktový palác. V čele za obvodovou hradbou stál mohutný válcový bergfrit o průměru 9,5m. Vedle něj stála pravděpodobně vstupní brána a v prostoru směrem k paláci původně zaklenutá cisterna. Severozápadní hradbu jádra zesilovaly patrně tři pilíře, prostřední z nich měl průchod na parkán.

Dodneška se nejlépe dochoval střep půlky bergfritu, mohutné pilíře a malé části parkánu. Nepatrné zbytky zdiva se dochovaly i na místě věžovité stavby na předhradí.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika