Rabštejn nad Střelou

Zříceniny hradu ve stejnojmenném, ku hradu přihrazeném městečku. Hrad byl založen na skalním hřebeni naproti přes přirozenou rozsedlinu předpokládaného hradu Sychrovu. Rabštejn je poprvé uváděn v roce 1269, hrad mohl vzniknout někdy ve 30.tých letech 14.století.

Hrad zaujal dlouhý ostroh se skalním hřebenem. Na jedné straně vymezený rozsedlinou s dnešní silnicí. Ze středověké situace, která není zcela jasná, se nejlépe dochoval střep okrouhlé věže nad příkopem, na nejvyšším místě celé dispozice. Na nejstarším vyobrazení hradu z roku 1470 je věž opatřena ochozem s cimbuřím a vysokou střechou. Na mladších vyobrazeních hradu je vždy věž kreslena velmi vysoká, roku 1819 se zřítila a zbyl pouze její střep, který se po menších destrukcích dochoval dodnes. Směrem k severu od věže vybíhá hradba městského opevnění. Jádro hradu leželo nepochybně v nejchráněnější poloze, v cípu ostrohu.

Dnes se zde nachází zámek, v jehož jižní a jihovýchodní části jsou identifikovány gotické konstrukce. Archeologicky byl nalezen zasypaný objekt, který byl patrně příkopem přetínající ostroh v prostoru před dnešním čelem zámku. Zhruba ve středu délky hradu stávala hradní kaple sv.Matouše. V posledních desetiletích 18.století byla stržena. Opyš ostrohu přetíná odbornou literaturou dosud nepovšimnutý příkop vylámaný do skály. V roce 1532 hrad vyhořel a poté byl nákladně obnoven. Roku 1669 byl do areálu hradu vestavěn klášter.

mapa  

Kraj: Plzeňský
Okres: Plzeň-sever
Katastrální území: Rabštejn nad Střelou

GPS: 50°2'32.039"N, 13°17'25.289"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 30582/4-1546 (zámek)

15202/4-1547 (klášter s kostelem)


 

Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika