mapa

Kraj: Plzeňský
Okres: Plzeň-sever
Katastrální území: Rabštejn nad Střelou

GPS: 50°2'32.039"N, 13°17'25.289"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 30582/4-1546 (zámek)

15202/4-1547 (klášter s kostelem)Rabštejn nad Střelou

Zříceniny hradu ve stejnojmenném, ku hradu přihrazeném městečku. Hrad byl založen na skalním hřebeni naproti přes přirozenou rozsedlinu předpokládaného hradu Sychrovu. Rabštejn je poprvé uváděn v roce 1269, hrad mohl vzniknout někdy ve 30.tých letech 14.století.

Hrad zaujal dlouhý ostroh se skalním hřebenem. Na jedné straně vymezený rozsedlinou s dnešní silnicí. Ze středověké situace, která není zcela jasná, se nejlépe dochoval střep okrouhlé věže nad příkopem, na nejvyšším místě celé dispozice. Na nejstarším vyobrazení hradu z roku 1470 je věž opatřena ochozem s cimbuřím a vysokou střechou. Na mladších vyobrazeních hradu je vždy věž kreslena velmi vysoká, roku 1819 se zřítila a zbyl pouze její střep, který se po menších destrukcích dochoval dodnes. Směrem k severu od věže vybíhá hradba městského opevnění. Jádro hradu leželo nepochybně v nejchráněnější poloze, v cípu ostrohu.

Dnes se zde nachází zámek, v jehož jižní a jihovýchodní části jsou identifikovány gotické konstrukce. Archeologicky byl nalezen zasypaný objekt, který byl patrně příkopem přetínající ostroh v prostoru před dnešním čelem zámku. Zhruba ve středu délky hradu stávala hradní kaple sv.Matouše. V posledních desetiletích 18.století byla stržena. Opyš ostrohu přetíná odbornou literaturou dosud nepovšimnutý příkop vylámaný do skály. V roce 1532 hrad vyhořel a poté byl nákladně obnoven. Roku 1669 byl do areálu hradu vestavěn klášter.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika