mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Mladá Boleslav
Katastrální území: Čejetice u Mladé Boleslavi

GPS: 50°24'10.468"N, 14°53'13.326"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 21792/2-3616Racov

Zaniklý malý šlechtický hrad na nízké ostrožně nad levým břehem Jizery. První písemná zmínka pochází z predikátu z roku 1380. Roku 1576 se hrad poprvé přímo objevuje v písemných zprávách, ale již jako pustý. Roku 1738 se přímo pod hradem stavěl zámek Neuberk a zbytky hradu zajisté posloužily jako zdroj stavebního materiálu.

Hrad měl dvoudílnou dispozici. Závěr ostrožny je přeťat příkopem, který se na jihu obloukem stáčí západu a vede podél malého předhradí až k dalšímu příkopu, který přetíná ostrožnu a odděluje jádro od předhradí. Vnější příkop doplňuje vnitřní val. Na předhradí o rozměrech 40x19m se v jeho střední a jižní části nalézají dvě terénní deprese. Vnitřní val je v severní části, na straně předhradí, částečně vysekán do skály. Nevelké jádro hradu (42x12m) má oválný tvar a od klesající opyše ho odděluje menší příkop s obloukovitým valem. V jižní části jádra se vyskytuje terénní deprese a na povrchu jsou rozptýlené části lomového zdiva.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika