mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Kolín
Katastrální území: Radim u Kolína

GPS: 50°4'17.012"N, 15°0'33.303"E


součást Kulturní památky

Číslo rejstříku ÚSKP: 2472/2-839Radim

Dnešní stavení č.p.2 je pozůstatek původní Radimské tvrze postavené patrně ve 2.polovině 14.století, nebo na počátku století následujícího. Písemně je poprvé doložena k roku 1446.

Tvrz zaujala skalnaté místo, jen nevýrazně převýšené nad Výrovkou a bažinatým terénem (dnes se pod objektem nachází rybníček). Poté, co stará tvrz přestala vyhovovat nárokům na bydlení, byla na počátku 17.století zahájena v těsném sousedství stavba renesančního zámku. Tvrz začala sloužit hospodářským účelům.

Jedinými dochovanými částmi tvrze je zdivo a sklepení v dnešní mnohokrát přestavované obytné budově. Sklepení je poměrně rozsáhlé a dochovaly se v něm gotické portály a kámen s letopočtem 1434.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika