mapa

Kraj: Plzeňský
Okres: Plzeň-jih
Katastrální území: Starý Plzenec

GPS: 49°40'51.906"N, 13°27'53.591"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 27280/4-461Radyně

Zřícenina hradu na dominantním kopci poblíž Starého Plzence. Hrad založil před rokem 1361 Karel IV. Po něm odvozené jméno Karlova koruna se neujalo. Hrad zpustl koncem 15.století a k roku 1558 se poprvé připomíná jako pustý.

Hlavní stavbou hradu byl obdélný palác s obytnými věžemi na svých koncích. Palác a věže zaujaly místo na vrcholu skály. Severozápadní věž byla čtvercového půdorysu, dodnes se dobře dochovala. Protější, jihovýchodní věž, má polookrouhlý půdorys a dochovaly se pouze obvodové zdi do stejné výšky jako zdi paláce. Východně pod čtverhrannou věží se nacházel opevněný dvorek s cisternou. Jeho vnitřní zástavba se nedochovala. Z jeho opevnění je nejlépe patrná jihozápadní část obvodové hradby. Pod hradní skálou se nalézal parkán, jehož hradba se nejlépe dochovala na severu. K parkánu byly přistavěny i další, pravděpodobně hospodářské, budovy. Parkán obíhal celý hrad s výjimkou jihovýchodu. Proto z této strany nemá polookrouhlá věž žádná okna a fungovala jako štít. Tuto stranu hájí také podkovovitá bašta v jihovýchodním nároží parkánu. Před parkánem probíhal ještě příkop s vnějším valem. Toto vnější opevnění opět chybí na jihovýchodní a východní straně. V místech vstupu přes příkop v západním nároží stála brána. Ta se částečně dochovala, včetně krátkého příkopu, který ji opevňoval z vnější strany.

Hrad v současné době tíží nešťastně umístěná vysílací technika na vrcholu čtverhranné věže. Věž byla v nedávné době naprosto nevhodně nadezděna. Statika obvodové zdi byla narušena, proto bylo přistoupeno k razantnímu zabezpečení, které byla provedeno naprosto nevhodně a hrad výrazně poškodilo.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika