mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Kutná Hora
Katastrální území: Rataje nad Sázavou

GPS: 49°50'30.791"N, 14°57'28.493"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 33487/2-1156Rataje nad Sázavou

Hrad přestavěný na zámek v čele opevněného stejnojmenného městečka. Městské hradby i oba zdejší hrady zřejmě nechal na počátku 14.století postavit Jindřich z Lipé.

Městečko zaujalo ostrožnu nad ústím Ratajského potoka do Sázavy, která byla nejlépe přístupná od východu. Právě tuto stranu zajistil horní hrad. Hlavní vstup do města vedl bránou přímo sousedící z hradem. Druhou stranu města zajišťoval hrad Pirkenštejn.

Horní hrad měl dvoudílnou dispozici. Hospodářské předhradí se nacházelo oproti městu, uvnitř městských hradeb. Vlastní hrad o čtverhranném půdorysu byl od západu a východu opevněn příkopem. Východní příkop pokračoval podél brány do města dále na jih až na hranu srázu. Jeho jižní část se dochovala. Ze severu hrad chránil strmý sráz do údolí Sázavy. Středověká podoba hradu není příliš známá. Hrad měl minimálně jedno obytné křídlo, které se nachází na severu. V přízemí má mírně hrotitě valenou klenbu a na nádvorní straně jsou hrotitá okénka.

V 60.letech 14.století se stal hlavním rezidenčním objektem majitelů dolní hrad Pirknštejn a horní hrad byl pouze udržován. V roce 1447 vyhořel a poté byl patrně opravován.

V 16.století byl přestavěn na renesanční zámek. Kolem roku 1672 byl zámek přestavěn barokně. Při těchto razantních přestavbách zanikla velká část původní středověká situace. Původní jsou vnější obvodové zdi, ale přesnější zhodnocení celého objektu může přinést až stavebně historický a archeologický výzkum.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika