mapa

Kraj: Plzeňský
Okres: Rokycany
Katastrální území: Rokycany

GPS: 49°44'35.750"N, 13°35'47.335"E


Kulturní památka (budova muzea)

Číslo rejstříku ÚSKP: 15112/4-2404Rokycany

Již jen nevelké zbytky hradu vedle kostela ve stejnojmenném městě. Před hradem se zde nacházel dvůr pražských biskupů (známý i z Kosmovi kroniky). Někdy okolo přelomu 13. a 14.století byl přestavěn na kamenný hrad.

Hrad byl vystavěn na lichoběžném půdorysu, v místech dnešního muzea, a děkanství severně od něj. Opevnění ohrazovalo plochu, která se na západní straně přibližně kryje s hranicí dnešního parčíku. Na severní straně plochu ohraničovala komunikace k pozdější brance v kamenném městském opevnění. Při přestavbě městského opevnění (ze staršího dřevěného) byl hrad využit. Jižní strana byla jasně ohraničena kostelem Panny Marie Sněžné. V 16.století se snažilo hrad získat do vlastnictví město a tyto snahy vedly k jeho pustnutí.

Z celého hradu se do dnešních dní dochovaly pouze části zdí, dnes obsažené ve hmotě obvodových zdí muzea. Na severní straně muzea jsou dodnes patrné velké čtverhranné okna, původně ze 14.století.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika